About us   /   News   /   Events  /   Vacancies   /   VCA**    NL Nederlands  FR French   EN English (UK)

Tallpack sells first ‘Automatic Sheet dispenser’ in Belgium and makes process more sustainable

Demo-opstelling-praktijkcentrum-Tallpack-sm.jpg

Within two months of its introduction in the BeNeLux, Tallpack has sold its first Cut’n Grip to a steel producer in Belgium.

The Cut’n Grip has allowed Tallpack to meet the needs of the market when, for example, cutting Grip Sheets, as well as PE, PET and cardboard, with thickness of up to 250 gr/m2 and placing them on pallets or products, both manually and automatically.

Practical application steel producer:

Automatically cutting and placing extra long (300cm) Grip Sheets from a roll, as anti-slip material to prevent scratches, when stacking aluminium roofing.

Read more ...

EU verplicht ladingcontrole van vrachtauto’s & dit geeft de tertiaire verpakking van de pallet een geheel nieuwe status

logo eumosIn 2018 is de belangrijkste wijziging op het gebied van lading zekeren in jaren doorgevoerd. Op basis van de Europese richtlijn over technische controles langs de weg is in veel van ons omringende landen de wetgeving op het gebied van lading zekeren aangepast.

Zo moet sinds 20 mei 2018 elke lidstaat van de Europese Unie in elk kalenderjaar ten minste 5 procent van het totale aantal ingeschreven voertuigen langs de weg controleren. Vanaf 20 mei 2019 wordt daarbij in veel landen ook een risicoclassificatiesysteem ingevoerd, op basis waarvan ‘risicovolle’ ondernemingen nauwlettender en vaker gecontroleerd zullen worden.

Algemene regels

Voor de controle van de wijze waarop lading is vastgezet zijn nu algemene regels vastgesteld. Het uitgangspunt blijft dat het ladingszekeringssysteem bepaalde krachten tijdens het vervoer moet kunnen weerstaan. Technisch gezegd moet er een vertraging mogelijk zijn van 0,8 g in voorwaartse richting en 0,5 g in achterwaartse en zijdelingse richting. Dit betekent dat wanneer de chauffeur vol op de rem staat, 80 % van het ladinggewicht in voorwaartse richting en 50% van het ladinggewicht in achterwaartse en zijwaartse richting moet worden tegengehouden door het zekeringssysteem.

Read more ...

Tallpack introduces Cut’n Grip | Automatic Sheet dispenser

Sheet dispenser

The Cut’n Grip is a sheet dispenser and cutting machine in one and is suitable for automatically cutting large volumes of Grip Sheets/paper/cardboard/PE/PET from a roll. Adding a Cut’n Grip Sheet dispenser is the next logical step in packaging processes where top sheets are placed on stacked products. Production flexibility can also be increased by incorporating the Cut’n Grip into the packaging process. The Cut’n Grip is extremely easy to operate and can be integrated into the controls of new or existing robot palletizers or sliding-plate palletizers with a top sheet manipulator.

Read more ...

Tallgroup acquires interest in anti-slip sheet producer

Endupack Logo

Tallgroup recently completed the takeover of Endupack, which is a producer of anti-slip sheets and is based in Pont Authou, France. Tallgroup is represented in Europe by Geldermalsen-based Tallpack International, Oevel-Westerlo-based Tallpack België and Stara Zagora-based Tallpack Bulgaria, and is active in the field of Industrial Packaging Solutions.

Together with the French board and the distributor for North America, all shares were acquired from the company’s founder, Mr Bernard Agnan.

Read more ...